aria.background

Захистіть права
вашої дитини

За новим законом
Без вашої участі у суді
Подайте до суду Укрпоштою
1200 799 грн за усі документи
Судова система України працює 💙💛

Заповніть анкету та отримайте документи

Діти проживають з вами?

Послугу надає Адвокатське бюро

Національна асоціація Адвокатів України

Аліменти та позбавлення батьківських прав

Вплив позбавлення батьківських прав на аліменти

На перший погляд, може здатися, що з позбавленням батьківських прав у чоловіка зникають абсолютно всі права та обов'язки щодо дитини. Але все не так однозначно. Позбавлення батьківських прав на аліменти в Україні жодним чином не впливає, особа все одно буде змушена матеріально забезпечувати дитину до досягнення повноліття. Також є багато нюансів щодо відносин дітей та батьків, позбавлених прав. Та й сама процедура є досить трудомісткою, і є крайнім заходом покарання батьків за невиконання своїх обов'язків щодо забезпечення дітей.

Аліменти та позбавлення батьківських прав

Причини та особливості процедури позбавлення батьківських прав

Це питання із зазначенням усіх можливих причин регулюється СКУ, а саме ст. 164. Там наведено такі умови:

  • Дитину не забрали з пологового будинку без поважної причини, і протягом 6 місяців не виявляли жодних ознак турботи про неї.
  • Не виконуються обов'язки з виховання дитини, перешкоджають її нормальному розвитку, навчанню та задоволенню потреб.
  • Жорстоке поводження з дитиною її батьками або їхніми співмешканцями або іншими особами без наміру це припинити.
  • Наявність у батьків алкогольної чи наркотичної залежності, а також відсутність бажання проведення лікування для покращення свого стану.
  • Експлуатація дитини у будь-який спосіб, примус до фізичної праці, жебрацтва, проституції або інших незаконних дій.
  • Наявність вироку за скоєння умисного кримінального злочину щодо дитини.

Незважаючи на те, що таке покарання застосовується лише за крайньої необхідності, все ж таки є тісний зв'язок аліментів та позбавлення батьківських прав. У таких умовах питання про матеріальну допомогу дітям вирішує виключно суд та виносить відповідне рішення. Важливо зазначити, що цей процес потребує обов'язкового залучення до справи Служби у справах дітей. Її працівники вивчають ситуацію, всі матеріали та докази та становлять відповідний висновок про доцільність такого кардинального рішення.

Звернутися до суду з позовом у цій ситуації, крім другого чоловіка, можуть також піклувальник, опікун, заклад охорони здоров'я, навчальний чи інший заклад, де знаходиться дитина, орган опіки та піклування, прокурор, або навіть сама дитина після досягнення 14-річного віку.

Чи звільняється чоловік від сплати аліментів у разі позбавлення батьківських прав?

Процедура позбавлення батьківських прав та аліменти в Україні тісно пов'язані, проте наявність таких умов жодним чином не виключає відповідальності за утримання дитини. При задоволенні позову суд одразу паралельно розглядає питання матеріального забезпечення дитини з боку особи, щодо якої застосовується такий вид покарання.

Якщо дитина, батько/мати чи інші законні представники відмовляються від прямого отримання коштів від зазначеної особи, суд приймає рішення про зарахування виплат на особистий рахунок дитини. Для цього позивачем має бути відкрито цей рахунок у банку, в строк не більше 30 днів з моменту набрання рішенням законної сили.

Особа, позбавлена батьківських прав, не може вимагати зниження суми виплат. Розмір допомоги може бути переглянутий судом лише за зміни сімейного чи фінансового становища, і навіть поліпшення чи погіршення здоров'я платника чи одержувача аліментів. Припинення виплат дитині можливе лише при досягненні нею 18-річного віку.

Позбавлення батьківських прав тягне за собою безліч наслідків:

  • втрата особистих немайнових прав щодо дитини;
  • недопущення до його виховання;
  • припинення отримання пільг та спеціальних виплат сім'ям з дітьми;
  • неможливість отримання майнових прав щодо дитини у майбутньому (спадкування, пенсія та грошова допомога тощо).

Важливо відзначити, що дитина зберігає за собою всі можливості, отримані нею за фактом спорідненості з особою, навіть після позбавлення батьківських прав, та аліменти та право наслідування сюди також входять.

Можливість позбавлення батьківських прав за несплату аліментів

Бажаючи вберегти дитину від згубного впливу, один із подружжя може вдаватися до типових загроз позбавлення батьківських прав за несплату аліментів. Проте зробити це зовсім непросто. Справа в тому, що тільки факт ухилення від надання матеріальної допомоги дитині не може виступати як самостійна обставина для такого радикального покарання батьків. Однак це буде вагомим додатковим доказом у суді на користь позивача, якщо вийде довести наявність інших суттєвих підстав.

Щоб довести навмисне та свідоме небажання батька/матері виконувати обов'язки щодо дитини, потрібно чимало доказів систематичної, регулярної поведінки: відсутність турботи про нормальний розвиток, навчання дітей, ігнорування потреб та довготривале ухилення від надання аліментів. Неможливість піклування про дитину внаслідок тяжкої хвороби або іншої поважної причини не може бути достатнім для підтвердження позбавлення батьківських прав.

Поділитися: